Potęga

Biuro rachunkowe w Głogowie

Małgorzata Oszust

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w spółkach z o.o. oraz szeroką wiedzą w zakresie przepisów podatkowych i kadrowych a także przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Usługi księgowe i podatki

 • Zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej

 • Księgi handlowe​

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów​

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych​

 • Kadry i płace oraz ZUS

Biuro rachunkowe Potęga wspiera przyszłego przedsiębiorcę , w trakcie realizacji działań zmierzających do rozpoczęcia prowadzenia własnego biznesu, poprzez:

 • informowanie o możliwościach pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pomoc w wyborze formy prawnej zakładanej działalności,
 • wskazanie możliwości wyboru formy opodatkowania firmy,
 • określenie przedmiotu działalności ( właściwe PKD),
 • wypełnienie wniosku CEIDG-1,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych bądź zdrowotnych osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 • rejestracja jako płatnika podatku Vat- druk Vat-R, druk Vat-UE w sytuacji, gdy transakcje handlowe będą również prowadzone z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej.

Jest to obligatoryjna forma ewidencji dla spółek prawa handlowego, takich jak spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa i innych. Również firmy jednoosobowe, spółki cywilne mogą być zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych.Oferta obejmuje m.in.:

 • przygotowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 • prowadzenie wszystkich ewidencji wymaganych przez Ministerstwo Finansów,
 • zamknięcie miesiąca połączone z przygotowaniem deklaracji VAT oraz naliczaniem zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych,
 • wysyłka plików JPK
  zamknięcie roczne, połączone z przygotowaniem sprawozdania finansowego i rocznego zeznania podatkowego,
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu.

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonuję się zdarzenia operacji gospodarczych m.in.: takich jak przychody ze sprzedaży towarów, materiałów, czy też wykonanych usług, wydatki związane z zakupem materiałów, towarów, wynagrodzeniami czy też innymi wydatkami dotyczącymi prowadzonej działalności. Do prowadzenia podatkowej księgi ( Kpi R) zobligowane są osoby fizyczne osiągające przychód z działalności gospodarczej pozarolniczej, które wybrały jako formę opodatkowania przychodu zasady ogólne lub podatek liniowy.
Usługowe prowadzenie podatkowej księgi przez biuro rachunkowe obejmuje:

 • prowadzenie KPiR oraz ewidencji objętych przepisami podatkowymi,
 • zamknięcie miesiąca i naliczanie zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowanie deklaracji VAT,
 • wysyłka deklaracji oraz plików JPK
 • zamknięcie roczne, wraz z przygotowaniem rocznych zeznań podatkowych,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku tej metody, podstawą opodatkowania jest przychód, jaki przedsiębiorca osiągnął, bez uwzględniania kosztów. Dla celów wyliczenia podatku należy prowadzić ewidencję przychodów, w której ujmuje się każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością.
Usługowe ewidencjonowanie ryczałtu od przychodów przez biuro rachunkowe obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT dla dokumentów zakupów i sprzedaży,
 • wysyłka deklaracji VAT i plików JPK
 • zamknięcie roczne połączone z przygotowaniem rocznego zeznania podatkowego,

Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy – zlecenie lub umowy o dzieło,
przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej dla ZUS,
sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy oraz umów cywilnych, a także PIT-11, PIT -4R
przygotowanie deklaracji PFRON,
prowadzenie akt osobowych pracowników,
pozostałe usługi:

 • przygotowanie sprawozdań do GUS,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • reprezentowanie Klientów przed ZUS, US oraz GUS,
 • wykonywanie zestawień i analiz zgodnie z uzgodnieniem.

ZUS, Kadry , Płace

Księgowość

Biuro Rachunkowe Potęga istnieje na rynku usług finansowych od 2010 roku. Właścicielem biura jest Małgorzata Oszust, która posiada wieloletnie doświadczenie jako główna księgowa w spółkach z o.o. oraz szeroką wiedzę w zakresie przepisów podatkowych i kadrowych a także przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Kwalifikacje potwierdza  Certyfikat Ministra Finansów, o numerze 39927/2010.
Pracownicy Biura Rachunkowego Potęga , to specjaliści z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.  Załoga BR Potęga dba o to, by biuro rachunkowe było dla Państwa wiarygodnym partnerem. Usługi księgowe wykonywane są z dużą dokładnością, otrzymane dokumenty jak
i wpisy w księgach  są szczegółowo sprawdzane. Biuro posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Współpraca z naszym biurem rachunkowym to wybór wartościowego partnera, który pomoże przy prowadzeniu biznesu.
Biuro rachunkowe Potęga oferuje profesjonalne usługi księgowo- kadrowe dla: firm jednoosobowych, spółek cywilnych spółek kapitałowych
– spółek z o.o. , spółek komandytowych fundacji i stowarzyszeń.

Joanna ŻołnaJoanna Żołna
10:11 13 Mar 23
Profesjonalizm w 100%. Pani Gosia pomogła mi naprostować błędy dwóch pracowników instytucji:ZUSu i Inspekcji Pracy! Polecam usługi tego biura.
Potęga profesjonalizmu. Polecam!
Krzysztof PrzejczowskiKrzysztof Przejczowski
14:46 09 Dec 22
Polecam
js_loader